Výtvarník

Mimo základních dovedností a schopností musí být výtvarník v animovaném filmu schopen posoudit některá technologická a stylová specifika tohoto oboru. Často jde o jiné poměry velikostí, kdy se začíná nepříznivě projevovat např. textura předmětů, scénografické problémy spojené ze stylizací obrazu, omezení vzhledem k nutnosti volného přístupu pro animátora V technologiích kresleného a poloplastického filmu přistupují problémy vytváření iluze prostoru atd. Sama tvorba figur – loutek je samostatnou a špičkovou tvůrčí činností kde stylizace a návrh je zcela vzdálen castingu u reálného filmu. Výtvarník u animovaného filmu je proti obvyklým zvyklostem většinou spojen s profesí scénografa i kostymního výtvarníka.