Loutkoherec (loutkář)

Je obvykle herec v loutkovém divadle, pro potřeby filmu a komerčních zakázek je to vlastně profese částečně totožná s animátorem, nicméně „oživování-animace“ probíhají v reálném čase. Loutkoherec ovládá (vodí) loutky a vytváří tak dojem, že loutka žije.
Hlavně v počátcích loutkového divadla (ale i dnes) bývali loutkáři zároveň výrobci svých loutek – dnes se tato profese zpravidla označuje jako technolog.
Loutkoherec může ovládat loutku mnoha způsoby: vedením provázků, drátků, lan nebo vodících tyčí. Může mít loutku také navlečenou na ruce nebo na prstu (maňásci). Některé loutky jsou složitější a vyžadují, aby je ovládalo více vodičů zároveň. Pro potřeby natáčení kombinace loutek a reálného obrazu je obvykle jak loutkoherec, tak dráty, tyče a pomůcky k držení pokryty klíčovacím povrchem (barvou).