Kameraman

I když hlavní dovednosti: kompozice, světlo a pohyb kamery by měly být podobné s profesí kameramana v reálném filmu, je nutno zdůraznit, že v animovaném filmu kameraman musí ještě více pracovat s výtvarný citem. Stejně jako výtvarník přebírá kameraman obvykle některé profese. Zejména jde o scénografii, což patří mezi hlavní odlišnosti proti reálného filmu, protože na základě výtvarných návrhů a pokynů režiséra v souladu se scénářem se kameraman stává posledním kdo schvaluje podobu scény. Je to opět tím, že celý obraz vzniká obvykle jako samostatně (vyrobené) výtvarné dílo. Dalšími odlišnostmi jsou technologické problémy spojené s velikostí objektů a scény a k tomu často použití odlišné optiky a snímací techniky.