Clay animation

Klasická stop motion animace, při které je hlavním materiálem,  z něhož jsou vyrobeny loutky speciální tónováná hlína. Tato hlína je animována buď samotná, nebo je loutka zkonstruována kombinací hlíny (plasteliny) a jiných materiálů. Obvykle, stejně jako klasické loutky, obsahuje hliněná figura kostru, která je nejen nosným prvkem celé figury, ale umožňuje i jednotlivé fáze udržet určité pozici. Někteří tvůrci používají barevné hlíny i na ostatní prvky obrazu – scény( rekvizity, scéna).