Animátor

Jeden z hlavních členů tvůrčího štábu animovaného filmu, nebo reklamy.
Je to umělec schopný, jak po stránce tvůrčí (herecké, výtvarné i technologické) oživit loutku, kresbu, plastelinu i segmenty do sekvencí, které v duchu scénáře, na pokyny režiséra vytvářejí více či méně realistický pohyb. Animároři se často specializují na určité technologie: Klasická loutka, animace v tužce (kresba), animace vystříhaných segmentů (papírků- cut out), animace objektů , animace hlíny, animace lidí (pixilace) a v neposlední řadě animace pomocí CG softwaru. V klasické animaci je mnoho stylů a technologií, ale vše má také mnoho společných a zásadních postupů, které animátoři ovládají. Jsou to zejména časování (timing) a jiné dovednosti, které jsou pro animovaný pohyb typické a odlišují ho od „realistického“ filmu.