Animatic

Zjednodušeně vyrobená animace celého díla, jejímž cílem je posoudit působení filmu, jeho délky a pochopitelnosti pro diváka a tvůrce. Je vyrobena podle existujícího scénáře a je vyrobena v reálné délce. V nejjednodužší formě se jedná o nasnímání, případně prolínání obrázků ze scénáře, jejichž délka odpovídá délce jednotlivých záběrů. Animatic může být vyroben různě náročně, podle potřeb producenta, režiséra, nebo klienta. Na animatiku lze i zkoušet reakce diváků, např. u reklamy.