3D

Myslí se tím efekt objemu a perspektivy. Prostorový dojem animovaného objektu je obvykle zpracováván CG technologiemi, jak ručně, tak za pomocí speciálních softwarů. V současné době se často výraz používá i pro klasické animované filmy s použitím loutek a jiných prostorových objektů, vytvořených ručně. Částečně je to matoucí, nicméně průnik CG technologií do ruční animace je dnes obvyklý a tak se často v moderních projektech prolíná celá řada animačních technologií (Coralina- loutky/3D).