Hiroshi

Animovaný film režiséra Břetislava Pojara, vznikl jako zakázka pro japonskou společnost ARMZ. Literární předlohou byla povídka spisovatele Yeto Sato.
Břetislav Pojar ji adaptoval pro malé diváky s ohledem na obecnou srozumitelnost nejen v Japonsku, ale i v jiných zemích. Je to vyprávění o přátelství městského chlapce Hiroshiho s malířem, žijícím uprostřed divoké přírody. Příběh má své ekologické i morální poslání. Zdánlivě bezstarostná harmonie rostlin, stromů, zvěře, ptáků a lidí je jen jednou stránkou přírodních zákonů. Hiroshi prožije zvláštní rozčarování, které mu nakonec umožní pochopit složitost a krásu světa, kde žijeme.
Z technologického hlediska je výsledná podoba snímku nová a svým způsobem experimentální. Jedná se o náročné spojení počítačové animace s klasickými loutkami a trojrozměrnými předměty.